به کارگیری ظروف پلاستیکی برای نگهداری انواع شیرینی مانعی ندارد. با این وجود بهتر است شیرینی تر حداکثر سه روز در این ظروف نگهداری شود. به علاوه به منظور ماندگاری بیشتر شیرینی‌های چرب و یا تر، می‌توان کاغذهای روغنی مخصوص شیرینی را درون این ظروف گذاشت و شیرینی را بر روی آن‌ها چید. برای افزایش زمان کیفیت مطلوب شیرین‌جات، می‌توان جعبه‌های پلاستیکی را در فریزر قرار داد.

 از آنجایی که پلاستیک‌ها در برابر رطوبت و گازها خاصیت سدکنندگی خوبی دارند، بنابراین استفاده از ظروف پلاستیکی دردار برای شیرینی‌جاتی که در یخچال و در جوار سایر مواد غذایی قرار میگیرند بسیار مناسب هستند و تا حد زیادی مانع از طعم و مزه گرفتن شیرینی‌جات می‌شوند. ضمن اینکه جعبه پلاستیکی دردار باید مات باشد و یا از قرار دادن جعبه‌های شیرینی در معرض نور آفتاب خودداری گردد.