آجیل‌ها را باید در ظرف‌های دربسته شیشه‌ای یا پلاستیکی که هوا به درون آن‌ها راه پیدا نمی‌کند نگهداری کرد. به این نکته توجه داشته باشید که ظرف‌های شیشه‌ای و پلاستیکی دربسته از کیسه فریزر یا کیسه‌های زیپ‌دار بهتر هستند. چون احتمال ورود هوا به درون کیسه فریزر یاکیسه زیپ‌دار بسیار زیاد است و باعث می‌شود عطر و طعم آجیل‌ها عوض شود. بنابراین استفاده از ظروف پلاستیکی دردار مات و یا شفاف (چنانچه آجیل در محلی تاریک نگهداری شود) مناسب هستند. اگر می‌خواهید آجیل و خشکبار دوام بیشتری داشته باشند، آنها را در ظروف پلاستیکی ریخته و در یخچال نگهداری کیند.