برای نگهداری مواد غذایی آبدار مثل سوپ  ظروف پلاستیکی استاندارد مناسب هستند. برای نگهداری مایعات خاص همچون روغن، ظروف پلاستیکی تیره رنگ ارجحیت دارند. زیرا نور باعث تجزیه روغن و ایجاد ترکیب‎های سمی در آن می‌شود. ظروف پلیمری انتخاب مناسبی برای نگهداری مواد غذایی چرب یا گرم کردن غذاها در مایکروفر هستند و باید برای گرم کردن غذاها، ظروفی را انتخاب کنیم که روی آنها علامت مخصوص (مناسب برای مایکروفر یا غذاهای گرم) درج شده باشد. برای نگهداری مواد غذایی نظیر زیتون، علاوه بر اینکه مقادیری از آب زیتون هم باید به درون ظرفی که مات یا تیره رنگ است ریخته شود، محتوی را میتوان در یخچال نگداری نمود