P200

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 2000 کد (P200) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 260 میلی‌متر، عرض 182 میلی‌متر و ارتفاع آن 55 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P101

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 750 کد (P101) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 165 میلی‌متر، عرض 115 میلی‌متر و ارتفاع آن 43 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P100

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 1000 کد (P100) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 165 میلی‌متر، عرض 116 میلی‌متر و ارتفاع آن 60 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P150

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 1500 کد (P150) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 192 میلی‌متر، عرض 145 میلی‌متر و ارتفاع آن 73 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P200

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 2000 کد (P200) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 260 میلی‌متر، عرض 182 میلی‌متر و ارتفاع آن 55 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P104

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 350 کد (P104) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 125 میلی‌متر، عرض 92 میلی‌متر و ارتفاع آن 35 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P103

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 500 کد (P103) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 125 میلی‌متر، عرض 92 میلی‌متر و ارتفاع آن 45 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P120

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 1200 کد (P120) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 182 میلی‌متر، عرض 118 میلی‌متر و ارتفاع آن 67 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P400

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 4000 کد (P400) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 325 میلی‌متر، عرض 245 میلی‌متر و ارتفاع آن 63 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]

P102

ظرف ماکروفری مستطیل درب دار ظرف مایکروویو 770 کد (P102) از مواد اولیه مرغوب پلی پروپیلن (PP) تولید شده است. طول آن 176 میلی‌متر، عرض 118 میلی‌متر و ارتفاع آن 43 میلی‌متر می‌باشد. از قابلیت‌های این ظرف می‌توان به دارا بودن نشان سیب سلامت، پلمپ شدن، امکان قرارگیری در مایکروویو، ماشین ظرفشویی و فریزر اشاره […]